Syndicus

Confideo Immo kan ook optreden als syndicus. De syndicus is de persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaars van een gebouw wordt aangesteld om de gemene delen van een mede-eigendom te beheren volgens de toepasselijke wettelijke verplichtingen. 

• De syndicus staat op de eerste plaats in voor het financiële beheer van de mede-eigendom. Hij stelt voor de algemene vergadering een begroting op, werkt een billijke verdeling van de kosten onder mede-eigenaars uit, vraagt provisies van de mede-eigenaars en staat in voor de betaling van de gezamenlijke facturen.
• De syndicus staat ook in voor het technisch beheer van het gebouw. Hij adviseert de algemene vergadering betreffende onderhouds- en herstellingswerken en zorgt voor efficiënte uitvoering van de nodige werken, nadat ze door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. Hij verstuurt de nodige verslagen naar mede-eigenaars, onderhandelt en coördineert met leveranciers en vakmensen, en volgt werven op wanneer nodig.
• Daarnaast zorgt de syndicus ook voor de administratieve opvolging van alle documenten, briefwisseling en andere communicatie die betrekking heeft op de beslissingen van de algemene vergadering.
• Tijdens de bouw van een project in mede-eigendom kan de syndicus ook instaan voor de voorlopige oplevering van een nieuwbouw.

 

De taak van een syndicus is vrij ruim en houdt bijzonder veel verantwoordelijkheden in. Daarom is de functie van syndicus gereglementeerd en kan niet eender wie als syndicus optreden. Als erkend vastgoedmakelaar kan Baillien Immo voor u de functie van syndicus uitoefenen in uw mede-eigendom. Contacteer ons gerust indien u meer informatie over de rol van de syndicus wenst.